LABORATUVAR PROFİLİ
Laboratuvar İsmi: Polimer Geliştirme Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu:
Sorumlu Telefon Numarası:
Bağlı Olduğu Birim: Teknoloji Fakültesi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Adres: Teknoloii Fakültesi
Telefon: 1094
Laboratuvar Web Adresi: teknolojifakultesi@karabuk.edu.tr
Cihaz Adı: Fırın
Model: EN400
Sorumlu: Dr.Öğr.Üy. Özkan ÖZ
Telefon: 1094
Eposta: ooz@karabuk.edu.tr
KBÜ Laboratuvarları
E-posta: kbulabs@karabuk.edu.tr