LABORATUVAR PROFİLİ
Laboratuvar İsmi: Metalaografi Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu:
Sorumlu Telefon Numarası:
Bağlı Olduğu Birim: Teknoloji Fakültesi - İmalat Mühendisliği
Adres: Teknoloji Fakültesi
Telefon: 9132
Laboratuvar Web Adresi: teknolojifakultesi@karabuk.edu.tr
Cihaz Adı: Sıcak bakalite alma cihazı
Model: Sıcak bakalite alma cihazı
Sorumlu: Araştırma Görevlisi Öznur DİNCEL
Telefon: 9132
Eposta: oznurdincel@karabuk.edu.tr
KBÜ Laboratuvarları
E-posta: kbulabs@karabuk.edu.tr