LABORATUVAR PROFİLİ
Laboratuvar İsmi: Isıl İşlem Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu:
Sorumlu Telefon Numarası:
Bağlı Olduğu Birim: Teknoloji Fakültesi - İmalat Mühendisliği
Adres: Teknoloji Fakültesi
Telefon: 9015
Laboratuvar Web Adresi: teknolojifakultesi@karabuk.edu.tr
Cihaz Adı: Isıl İşlem Fırını
Model: M_1200_45
Sorumlu: Araştırma Görevlisi Talha SUNAR
Telefon: 9132
Eposta: talhasunar@karabuk.edu.tr
KBÜ Laboratuvarları
E-posta: kbulabs@karabuk.edu.tr